Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego MUPIKO obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

1. SKLEP INTERNETOWY działający pod adresem www.mupiko.pl prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej  pomocy dydaktycznych oraz artykułów dziecięcych. Właścicielem i administratorem  serwisu  jest: Jolanta Topolska

Ochrona prywatności w Internecie jest dla MUPIKO bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu www.mupiko.pl szczególnie podczas składania zamówień i korzystania z kont użytkowników.

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiłeś oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.

 

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.mupiko są wartościami brutto i zawierają podatek VAT. Sprzedawane produkty są nowe i oryginalnie zapakowane. Produkty objęte są gwarancją producenta lub importera. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon lub faktura, która  jest podstawą gwarancji.

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać  przez 7 dni w tygodniu :
na stronie sklepu: www.mupiko.pl
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie pod nr 608 647 779
Złożone zamówienie zostaje potwierdzone telefonicznie bądź mailowo.
Wszystkie paczki są ubezpieczone i wysyłane firmą kurierską.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do  7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, w zależności od dostępności towaru. W szczególnych przypadkach jest uzależniony od terminu dostawy od producenta. W przypadku braku towaru w magazynie lub przy niezależnym od Sklepu wzroście ceny Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

 Wysyłka towaru poza granicę kraju jest ustalana indywidualnie i każdorazowo z Klientem.

Zgodnie z Ustawą O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów z dnia 2 marca 2000, art. 16c ust. 5, w przypadku nieodebrania przesyłki kupujący zostanie obciążony kosztami nadania paczki oraz jej zwrotu.

3.WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatne przelewem na: ING B.Śląski. nr rachunku: 12 1050 1605 1000 0091 3394 4760
Gotówką przy odbiorze zamówionego towaru bezpośrednio w punkcie sprzedaży
( MUPIKO ul Wrocławska 20( I piętro)  44-335 Jastrzębie-Zdrój ).

Zamówienia o wartości przekraczającej 250 pln brutto wysyłane są przy przedpłacie na konto na koszt firmy. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4.ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827) Kupujący może zrezygnować z zakupionego przedmiotu w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar nie może być używany i uszkodzony. Przed dokonaniem zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o zamiarze zwrotu towaru, w celu ustalenia postępowania zwrotu. Zwrot gotówki nastąpi w terminie do 14 dni przelewem na wskazane konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, albo stwierdzi niezgodność towaru z towarem zamówionym (wady fizyczne), przysługuje mu prawo do złożenia u Sprzedawcy reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy

Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dniu od daty otrzymania przez niego przesyłki wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe z powodu braku towaru,  Sprzedawca zwróci Klientowi całą cenę sprzedaży wraz z kosztami wysyłki, poniesionymi przez Klienta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Proszę, przy podpisywaniu listu przewozowego sprawdzić przy kurierze, czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy, przy kurierze sporządzić protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania. Klient jest zobowiązany do sporządzenia Protokołu szkody w terminie 5 dni od otrzymania przesyłki. Podstawą reklamacji jest protokół szkody i rachunek uproszczony lub paragon. Reklamacje produktów uszkodzonych proszę zgłaszać telefonicznie lub wysłać e-mail na adres:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Proszę nie wysyłać paczek na koszt sklepu, bez wcześniejszego uzgodnienia, gdyż nie będą one przyjmowane.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.   IDefinicje

  1. Administrator – FHU MUPIKO Jolanta Topolska z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju  (kod pocztowy: 44-335), ul. Jasna 122/7. Firma działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
  1. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
  1. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.mupiko.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.
  1. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

          II. Obowiązki informacyjne Administratora

  1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne FHU MUPIKO wynikające z art. 13 RODO.
  1. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
  1. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

          III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

  1. Administrator do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu utworzył dedykowane poniższe dane kontaktowe:
   adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
   oraz adres korespondencyjny:
   Administrator Danych Osobowych
   FHU MUPIKO Jolanta Topolska, ul Jasna 122/, 44-335 Jastrzębie -Zdrój
  1. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

   IV. 
   Oświadczenie Administratora
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
   a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
   b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
   f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  1. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: , szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.

  2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

          V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

      1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają 
          z działań podejmowanych przez FHU Mupiko 

  1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
   1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu-dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

          Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
          a) imię i nazwisko,
          b) adres zamieszkania,
          c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
          d) adres e-mail,
          e) numer

         Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, 
         za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach 
         i możliwości otrzymywania newslettera.

         2) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie 
         internetowym mupiko.pl Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

         Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane 
         osobowe są inne niż Kupującego):
         a) imię i nazwisko,
         b) adres korespondencyjny,
         c) adres e-mail,
         d) numer telefonu,
         e) powód i dane przedmiotu reklamacji.

         3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie
         uzasadniony cel Administratora),przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną,
         realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

         Zakres przetwarzanych danych osobowych:
         a) imię i nazwisko,
         b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
         c) adres e-mail,

        

   

          VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

  1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom FHU MUPIKO w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienia.
  1. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
   a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez Użytkowników,
   b )operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

  2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

  3. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

  4. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

  5. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

  6. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
  7. Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniamy podmiotom  płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.
   Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z: prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat, wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
    

         

          VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

  1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
   a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
   b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie –w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
   c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania),dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
   d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

   

          VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez FHU Mupiko w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
   a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
   b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
   c)prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

         

          IXMożliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych przy rejestracji na stronie mupiko.pl ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Sklepu mupiko.pl
  1. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

  2. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

  3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

   


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zdjęcia i opisy produktów przedstawionych w Sklepie pochodzą od producentów i bezpośrednich importerów. Zdjęcia i informacja o towarze mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy i dane produktu były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Natomiast sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta -Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
Artykuły sprzedawane w sklepie internetowym MUPIKO posiadają certyfikaty bezpieczeństwa CE . Niezależnie od formalnie przyznanego certyfikatu przy każdej zabawce podajemy wiek dziecka - informacja ta nie ma jednak wiążącego charakteru. Podane przedziały wiekowe mają charakter pomocniczy.
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw wymienionych w treści niniejszego regulaminu.
Składając zamówienie akceptują Państwo powyższy regulamin.
W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji, wszelkie wątpliwości wyjaśniam drogą mailową lub telefoniczną.
 

Partnerzy

 

 

Centrum Neuroterapii - Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Specjalistyczny gabinet neuroterapii EEGBIOFEEDBACK

Wydawnictwo KOMLOGO  Centrum Metody Krakowckiej  Wydawnictwo Edukacyjne WE   

Copyright © 2013-2016 Mupiko - Projekt i wykonanie: KM